Filtracja stawu kąpielowego

GŁÓWNE ELEMENTY, KTÓRE WPŁYWAJĄ BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO NA RÓWNOWAGĘ BIOLOGICZNĄ, FILTRACJĘ STAWÓW I OCZEK WODNYCH.

 

Glony i rośliny w stawie i oczku wodnym.

 

Rośliny, które rosną w stawach i oczkach wodnych pełnią kilka ważnych funkcji:

 1. Stanowią kryjówki dla ryb i innych organizmów zwierzęcych.
 2. W ciągu dnia produkują tlen i poprawiają warunki bytowania w stawie dla ryb, natomiast w nocy produkują dwutlenek węgla niezbędny do rozwoju roślin oraz glonów.
 3. Cieniują zbiornik przed zbytnim nagrzaniem.
 4. Ograniczają stężenie metabolitów wynikających z procesów przemiany materii – filtrują wodę.
 5. Ryby składają ikrę na roślinach.
 6. Ograniczają rozwój glonów.
 7. Pełnią funkcję estetyczną.

Glony w zależności od gatunku są:

 1. Pokarmem dla ryb i innych mikroorganizmów.
 2. Mogą powodować problemy tzw. przyduchę, kiedy ilość wykorzystanego tlenu powoduje masowe śnięcia ryb.
 3. Niektóre gatunki są silnie toksyczne.
 4. Glony nitkowate w pewnym zakresie są bardzo pożyteczne, wytwarzając duże ilości tlenu
 5. Fitoplankton, tzw. Zielona Woda jest bardzo uciążliwa dla życia zwierząt w stawie i jest wynikiem zaburzenia równowagi biologicznej.
 6. W nadmiarze mogą powodować zapchanie się filtrów i prowadzić do ich degradacji pod względów działania biologicznego.
 7. Glony nitkowate są bardzo dobrym pokarmem dla większości zwierząt w stawie.
 8. Fitoplankton w stawie o dobrej kondycji biologicznej, stanowi idealny pokarm dla zooplanktonu, który następnie jest pokarmem dla drobnych ryb i innych małych organizmów zwierzęcych.
 9. Usunięcie glonów tzw. Zielonej wody może nastąpić za pomocą specjalistycznych preparatów, zbilansowania określonych parametrów wody, zainstalowania bardzo gęstego elementu filtracyjnego, silnego napowietrzania, zastosowania o odpowiedniej mocy lampy UV.

 

Powyższe opisane zagadnienia mają wpływ na właściwą filtrację zbiorników wodnych.

 

Kolejnym bardzo ważnym elementem wpływającym, na jakość wody oraz odciążenie filtrów biologicznych jest właściwa higiena zbiornika, na którą składają się następujące elementy:

 1. Higiena dna stawu
 2. Ograniczenie gnijącej materii, która zużywa tlen oraz wprowadza do stawu toksyczne gazy
 3. Ograniczenie zalegającej materii organicznej i nieorganicznej na dnie zbiornika zmniejsza rozwój pasożytów, bakterii.
 4. Karmienie tylko odpowiednimi karmami oraz porcjami względem wieku, tempa wzrostu gatunków ryb.
 5. Systematyczne przeglądy stanu stawów i oczek wodnym pod względem higienicznym, nie widoczne na pozór zalegające zanieczyszczenia mogą mieć bardzo niekorzystny a czasami wręcz nie odwracalny negatywny skutek na życie biologiczne.

Właściwa filtracja, zakres urządzeń:

- pompy

- pompy (fontanny)

- filtry grawitacyjne

- filtry ciśnieniowe

- lampy UV

- skimmery

- pompy napowietrzające

Wszystkie powyższe główne grupy urządzeń, jakie możemy zastosować według wskazań producenta, mają wartość „umowną”, ponieważ właściwe dobranie systemu filtracyjnego do pojemności stawu, jego głębokości (ukształtowania niecki) są istotnym warunkiem stworzenia filtracji stawu o odpowiedniej wydajności. Kolejnym i najważniejszym elementem właściwej filtracji jest uruchomienie biologiczne systemu filtracyjnego i jej utrzymanie na właściwym poziomie a odnosi się do:

- ilości ryb, typu gatunku oraz samej fizjologii czyli sposobem karmienia względem temperatury wody.

- temperatury wody w stawie lub oczku wodnym względem pory roku.

- objętości akwenu oraz jego głębokości.

 

Produkty na sklepie www.shop.water-art.eu, Porady pod telefonem - 530-634-684